Warsztaty III

W dniu 19.12 2013 odbyły się trzecie warsztaty w Szklarskiej Porębie. W trakcie spotkania przedstawiano propozycje dotyczące sposobu realizacji projektu. Ustalono , że bal odbędzie się w przedziale 20-31 stycznia 2014 roku. uzgodnoino, jaki bedzie poczęstunek i jakie materiały trzeba zakupić dla dzieci do wykonania strojów. Będą one wykonywane przez dzieci przy współudziale seniorów. Uzgodniono wynajęcie sali i sprawę nagłośnienia/obecna na spotkaniu przedstawicielka MOKSIALu zobowiązała się do dalszego wspierania akcji i pomocy przy jej organizacji/. Dokonano podziału zadań i ustalono spotkanie robocze na piątek 3.01.2014