Warsztaty

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w Szklarskiej Porębie w dniu 11.12.2013 o godz.11.00 w siedzibie MOKSiALU . Na spotkanie zgłosiło się 9 osób z czego dwie nie przybyły / usprawiedliwiły się chorobą, ale wyraziły chęc następnego spotkania i pracy z grupą/.
Po zapoznaniu się uczestników zaczęto dyskusję na temat:
czego brakuje seniorom, w tym członkom organizacji senioralnych, w ich działalności na codzień.Przeanalizowano stan obecny, który z pozoru wydawał się niemal idealny, ale po licznych przykładach
dotychczasowej działalności okazało się, że nie ma żadnych kontaktów z dziecmi i młodzieżą.Okazało sie też że występuje taka potrzeba, ponieważ są wśród nas osoby , które lubią pracę z dziećmii chętnie by się jej podjęły.
Zdiagnozowano więc problem i postanowiono podjąć próbę jego rozwiązania poprzez stworzenie pola wzajemnych kontaktów.
Zaznaczyć trzeba, że w warsztatach brali udział członkowie Stowarzyszenia Senior 60, UTW i Koła PZERI, a więc osoby znające działalność i potrzeby tego środowiska a także możliwości jakimi dysponują.
Termin następnego spotkania ustalono , dostosowując się do możliwości obecnych na 16.12.2013 ogodz.11.oo w tej samej siedzibie.
Joanna Hammer-Ślazyk