Oferta Zadania Publicznego w Programie ASOS

Stowarzyszenie przyst,ąpiło do konkursu ofert na realizację zadania publicznego programu ASOS organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rodzaj zadania to-Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz -i międzypokoleniową. Tytuł zadania to DZIECI MOTYWACJĄ I RADOŚCIĄ SENIORÓW. Konkurencja bardzo duża i najmniej do końca kwietnia nerwy!!!!!