Szkolenie Animatorów Społecznych

W lecie 2013 roku uczestniczyliśmy w debacie społecznej prowadzonej w Szklarskiej Porębie przez Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne "Faktor" w wyniku czego wydelegowaliśmy na kurs Animatorów Społecznych Joannę Hammer- Ślazyk.
Po odbytych szkoleniach nasza animatorka nawiązała kontakt ze środowiskiem seniorów w Szklarskiej Porębie. W efekcie przeprowadzonych rozmów i narad z członkami PZERII, UTW, naszego stowarzyszenia poznano potrzeby seniorów integracji ze środowiskiem. Wyłoniona została grupa inicjatywna która chciała podjąć się działań na rzecz tej integracji.
Przeprowadzono warsztaty dotyczące określenia konkretnych potrzeb i sposobu ich zaspokojenia.